บริการ


บริการเสริมต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับเมื่อเริ่มใช้บริการ

1. บริการข้อมูลด้านบัญชีรับ – จ่ายสินค้า เป็นรายสัปดาห์ , รายเดือน
2. บริการให้คำปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร เช่น ตรวจสอบเอกสาร ใบขนสินค้าขาเข้า ขาออก ฯลฯ
3. บริการให้คำปรึกษาในการทำ Invoice , Packing List ฯลฯ
4. มีพนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง
5. สามารถทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต , โทรศัพท์ เพื่อสั่งงานทั้งขาเข้าและขาออก โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือเสียบุคลากรเพื่อเข้ามาดำเนินการด้วยตนเอง
6. ไม่ต้องวางเงินค้ำประกันสินค้ากับหน่วยงานราชการ