บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด
88/18 หมู่ที่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Tel. 0 2182 5050-2   Fax. 0 2182 5054   Line ID : ail_bftz    E-mail : info@ail-bftz.com   www.ail-bftz.com