บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด

ASIA INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD.

      บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยธุรกิจเริ่มต้นเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ กับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ในเขตปลอดอากรในระยะแรก ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับบริษัท ชัยนันท์ – บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เขตปลอดอากร (Bangkok Free Trade Zone)

image

      จนกระทั่งปี 2551 บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ณ เขตปลอดอากรบางกอก ฟรีเทรดโซน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น "ศูนย์กลางโลจิสติกส์" ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็น "เขตประกอบการอุตสาหกรรม" ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ "เขตปลอดอากร (Bangkok Free Trade Zone)" จากกรมศุลกากร โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารคลังสินค้าขนาด 1,300 ตรม. โดยมีการบริการดังต่อไปนี้

 • บริการด้านการขนส่งสินค้าและกระจายสินค้าทั้งทางบก เรือ และทางอากาศ
 • บริการด้านคลังสินค้าเพื่อฝากเก็บสินค้าทั่วไปทั้งในร่มและห้องควบคุมอุณหภูมิ
 • บริการแบ่งแยก จัดประเภท คัดเลือก การแบ่งบรรจุ การปิดฉลาก
 • บริการจัดหา,จัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินค้าไปยังภายในและภายนอกราชอาณาจักร
 • บริการจัดหาแรงงานเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้า
 • เป็นผู้ให้บริการรับสินค้าแทนผู้นำเข้า - ส่งออกที่มีถิ่นพำนักอยู่ต่างประเทศ

จุดเด่นของ AIL • AIL ตั้งอยู่บนถนนบางนา-ตราด กม.23 ใกล้กรุงเทพ สนามบิน ท่าเรือ และถนนสายหลัก รวมถึงมีการคมนาคมเดินทางไป-กลับ กรุงเทพได้อย่างสะดวก
 • AIL เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรม เขตปลอดอากร และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมากที่สุด
 • AIL อยู่ใกล้สถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
 • AIL อยู่ใกล้แหล่งกลุ่มแรงงานฝีมือ
about img about img


สิทธิประโยชน์

 • ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบที่นำมาผลิตเพื่อส่งออก
 • ยกเว้นอากรขาออก
 • ยกเว้นภาษีสรรพสามิต
 • การคืนภาษีอากร
 • ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก ฯลฯ

christian louboutin wien timberland schuhe ray ban wien pandora schmuck ralph lauren sale abercrombie and fitch wien louboutin wien michael kors wien oakley wien mbt schuhe abercrombie wien mbt wien Polo ralph lauren sale pandora wien timberland wien oakley sonnenbrillen ray ban sonnenbrillen michael kors taschen nike roshe run nike roshe run portugal oakley portugal