บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด

ASIA INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD.

      บริษัท เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ให้เป็นผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ณ
เขตปลอดอากรบางกอก ฟรีเทรดโซน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้จังหวัดสมุทรปราการเป็น "ศูนย์กลางโลจิสติกส์" ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และเป็น "เขตประกอบการอุตสาหกรรม" ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ "เขตปลอดอากร (Bangkok Free Trade Zone)"
จากกรมศุลกากร โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการบริหารคลังสินค้าขนาด 1,300 ตรม.

อ่านต่อ
about img about img